Edictes

Exercici: 2017 Bop: 80-0 Edicte: 3271 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació dels plecs de clàusules i prescripcions tècniques i la licitació del contracte de redacció dels documents necessaris del Pla d'ordenació urbanística municipal
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2284 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 60-0 Edicte: 2280 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 39-0 Edicte: 1506 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'informació pública de l'expedient per a la cessió d'ús d'un espai al Departament d'Ensenyament
Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1071 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci sobre l'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 227-0 Edicte: 9835 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2016
Exercici: 2016 Bop: 209-0 Edicte: 8977 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2016
Exercici: 2016 Bop: 182-0 Edicte: 7857 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització administrativa
Exercici: 2016 Bop: 152-0 Edicte: 6870 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal
Exercici: 2016 Bop: 123-0 Edicte: 5560 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva del projecte de reforma de l'Ajuntament per tal de suprimir barreres arquitectòniques i millorar la distribució