Edictes

Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7343 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6215 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de la memòria d'arranjament de camins municipals de Verges
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6089 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació del Pla econòmic financer per al període 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6088 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal número 7
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 5086 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Verges
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4628 AJUNTAMENT DE VERGES - Nomenament d'alcaldessa accidental del 21 de juny de 2020 al 20 de juliol de 2020
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4148 AJUNTAMENT DE VERGES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1923 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1898 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1288 AJUNTAMENT DE VERGES - Modificació composició cartipàs