Edictes

Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10059 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10022 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'informació pública de sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9626 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9254 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació inicial de l'adhesió de l'Ajuntament de Verges al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA)
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 8968 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 8967 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8662 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8094 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial del mapa de capacitat acústica
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7778 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7087 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació del servei i del projecte de càtering a Verges dirigit a persones grans, amb un procés de malaltia i/o convalescents