Edictes

Exercici: 2022 Bop: 12-0 Edicte: 246 AJUNTAMENT DE VERGES - Pròrroga del període d'informació pública del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Verges
Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 11309 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10843 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals número 1, 3, 4, 7, 13, 17, 18, i 24
Exercici: 2021 Bop: 219-0 Edicte: 9468 AJUNTAMENT DE VERGES - Llistat definitiu d'admesos i exclosos del procés de selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu en règim de personal funcionari
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9406 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Verges
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9281 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 209-0 Edicte: 8948 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals número 1, 3, 4, 7, 13, 17, 18 I 24
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8629 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació del llistat d'admesos i exclosos, tribunal i data del procés de selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu en règim de personal funcionari
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8569 AJUNTAMENT DE VERGES - Exposició pública del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 7975 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del projecte d'adequació de la planta baixa de Can Punton per albergar l'exposició permanent de Lluis Llach