Edictes

Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8662 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8094 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial del mapa de capacitat acústica
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7778 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 176-0 Edicte: 7087 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació del servei i del projecte de càtering a Verges dirigit a persones grans, amb un procés de malaltia i/o convalescents
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6713 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5840 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de fixació de retribucions, assistències i indemnitzacions a percebre pels membres del consistori
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5839 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte del cartipàs municipal i delegacions transferides
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5838 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i delegació d'atribucions
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5837 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5070 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2019