Edictes

Exercici: 2021 Bop: 51-0 Edicte: 1913 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de l'aprovació del projecte executiu per a l'obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per prevenir incendis en nuclis urbans i urbanitzacions
Exercici: 2021 Bop: 51-0 Edicte: 1912 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del Projecte executiu potenciació pavelló municipal i nou local social
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1571 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Verges
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1032 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació dels padrons municipals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 856 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de peons de la brigada d'obres i serveis de l'Ajuntament
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 247 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 245 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9892 AJUNTAMENT DE VERGES - Nomenament d'alcalde accidental de l'11 de gener al 7 de març de 2021
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9803 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del Projecte executiu de potenciació del pavelló municipal i nou local social
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9799 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'any 2021