Edictes

Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4539 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci de correcció d'errades de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1778 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 976 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10588 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació inicial del canvi de nomenclatura de la Placeta per Placeta de l'1 d'octubre
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10587 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 203-0 Edicte: 8872 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança d'ús de la deixalleria de Verges
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8838 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança del servei d'aigua potable per incloure regulació de tarifa en casos de fuita
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8822 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels residus municipals de Verges
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8747 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial del projecte "Millora dels serveis i pavimentació del carrer dels Bous al Terme Municipal de Verges"
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7317 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança del servei d'aigua potable per incloure regulació de tarifa en casos de fuita