Edictes

Exercici: 2018 Bop: 50-0 Edicte: 2014 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de modificació del nomenament dels tinents d'alcalde, composició de la Junta de Govern Local i composició del cartipàs
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1871 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 45-0 Edicte: 1825 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial del projecte de la mini-deixalleria a Verges
Exercici: 2018 Bop: 28-0 Edicte: 1103 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6020 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte de convocatòria per al nomenament de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2017 Bop: 135-0 Edicte: 6017 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5549 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte sobre la modificació de tinents d'alcalde i constitució de la Junta de Govern i delegació d'atribucions
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5548 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte sobre modificacions de resolucions de l'Alcaldia referents al cartipàs municipal
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5547 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de les modificacions del cartipàs municipal
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4696 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació de padrons de l'exercici 2017