Edictes

Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9892 AJUNTAMENT DE VERGES - Nomenament d'alcalde accidental de l'11 de gener al 7 de març de 2021
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9803 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del Projecte executiu de potenciació del pavelló municipal i nou local social
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9799 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9101 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7343 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 170-0 Edicte: 6215 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de la memòria d'arranjament de camins municipals de Verges
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6089 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació del Pla econòmic financer per al període 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6088 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal número 7
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 5086 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Verges
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4628 AJUNTAMENT DE VERGES - Nomenament d'alcaldessa accidental del 21 de juny de 2020 al 20 de juliol de 2020