Edictes

Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4148 AJUNTAMENT DE VERGES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1923 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1898 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1288 AJUNTAMENT DE VERGES - Modificació composició cartipàs
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1284 AJUNTAMENT DE VERGES - Nomenament membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1281 AJUNTAMENT DE VERGES - Nomenament regidors de la corporació
Exercici: 2020 Bop: 37-0 Edicte: 1223 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de l'Oferta de Treball Públic addicional
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 727 AJUNTAMENT DE VERGES - Modificació de les retribucions, assistències i indemnitzacions a percebre pels membres del consistori
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 687 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 637 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 5/2019