Edictes

Exercici: 2022 Bop: 145-0 Edicte: 6721 AJUNTAMENT DE VERGES - Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu del concurs oposició lliure per a la provisió en propietat de 3 places, a mitja jornada, de personal de neteja AP
Exercici: 2022 Bop: 145-0 Edicte: 6720 AJUNTAMENT DE VERGES - Correcció errada corresponent a l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6510 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació dels padrons d'IBI rústica, IBI urbana i IAE
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6378 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5207 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5147 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de les bases i la convocatòria que regiran el procés de selecció per a la cobertura de 3 places de personal de neteja de l'Ajuntament de Verges i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4910 AJUNTAMENT DE VERGES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 4687 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de la modificació de l'article 13 del Reglament del Cementiri municipal de Verges
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4898 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2022, per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3765 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022