Edictes

Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8838 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança del servei d'aigua potable per incloure regulació de tarifa en casos de fuita
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8822 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels residus municipals de Verges
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8747 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial del projecte "Millora dels serveis i pavimentació del carrer dels Bous al Terme Municipal de Verges"
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7317 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança del servei d'aigua potable per incloure regulació de tarifa en casos de fuita
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7316 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança d'ús de la deixalleria de Verges
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7315 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació inicial del Reglament d'ús del Servei de recollida municipal de residus
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6674 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'ampliació del termini d'informació pública de l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística municipal
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6723 AJUNTAMENT DE VERGES Anunci d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5211 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4866 AJUNTAMENT DE VERGES Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit