Edictes

Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6406 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de les operacions de delimitació dels termes municipals de Serra de Daró amb Verges i, seguidament Serra de Daró amb Ultramort
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6317 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del projecte executiu sobre la intervenció del vial d'accés i parc infantil a l'espai exterior del local social
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5862 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5856 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 13, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d'infants
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5361 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació de l'Oferta de treball públic addicional
Exercici: 2021 Bop: 111-0 Edicte: 4958 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del projecte executiu per a la obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per prevenir incendis en nuclis urbans i urbanitzacions
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 4838 AJUNTAMENT DE VERGES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4286 AJUNTAMENT DE VERGES - Convocatòria per al nomenament del jutge/essa de pau per al període 2021-2025
Exercici: 2021 Bop: 99-0 Edicte: 4257 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del projecte sobre la intervenció del vial d'accés i parc infantil a l'espai exterior del local social de Verges
Exercici: 2021 Bop: 77-0 Edicte: 3118 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Verges