Edictes

Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8569 AJUNTAMENT DE VERGES - Exposició pública del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 7975 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del projecte d'adequació de la planta baixa de Can Punton per albergar l'exposició permanent de Lluis Llach
Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7438 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 13, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de la llar d'infants
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7051 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial del projecte d'adequació de la planta baixa de Can Punton per albergar l'exposició permanent de Lluis Llach
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6953 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6604 AJUNTAMENT DE VERGES - Bases i convocatòria del procés de consolidació de l'ocupació temporal, per a l'accés a la condició de funcionari, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de Verges
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6406 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de les operacions de delimitació dels termes municipals de Serra de Daró amb Verges i, seguidament Serra de Daró amb Ultramort
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6317 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació definitiva del projecte executiu sobre la intervenció del vial d'accés i parc infantil a l'espai exterior del local social
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5862 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5856 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 13, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d'infants