ÚS DE MASCARETES OBLIGATORI

😷 ÚS DE MASCARETES OBLIGATORI

A la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2m.

Serà obligatori per a persones de 6 anys o més, i recomanable per criatures entre 3 i 5 anys.

No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

100061356_3015281761866203_7344778591697108992_n

BOE-A-2020-5142