Pressupost

Dades econòmiques

 • PRESSUPOST 2003: 742.900 €
 • PRESSUPOST 2004: 775.000 €
 • PRESSUPOST 2005: 978.400 €
 • PRESSUPOST 2006: 1.450.500 €
 • PRESSUPOST 2007: 983.300,00 €
 • PRESSUPOST 2008: 1.149.000,00 €
 • PRESSUPOST 2009: 1.363.000,00 €
 • PRESSUPOST 2010: 2.284.000,00 €
 • PRESSUPOST 2011: 1.271.400,00 €
 • PRESSUPOST 2012: 998.300,00 €
 • PRESSUPOST 2013:1.333.000,00 €
 • PRESSUPOST 2014: 1.343.000,00 €
 • PRESSUPOST 2015: 1.128.000,00 €
 • PRESSUPOST 2016: 1.015.600,00 €    Resum detallat del Pressupost 2016
 • PRESSUPOST 2017: 1.041.200,00 €
 • PRESSUPOST 2018: 1.088.160,00 €
 • PRESSUPOST 2019: 1.088.578,61 €
 • PRESSUPOST 2020: 1.150.989,81 €
 • PRESSUPOST 2021: 1.361.998,79 €